GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

"Stöd till föräldrar på deras villkor"

Vissa barn behöver lära sig andra saker än de som barnavårdscentralerna lär ut. Detta konstateras i en artikel i senaste numret av Forskning om funktionshinder pågår, som handlar om föräldrautbildningsprogrammet Parenting Young Children.

Parenting Young Children (PYC) är ett föräldrautbildningsprogram för föräldrar med funktionsnedsättningar som har barn yngre än sju år.

Syftet med detta föräldrastöd är att stärka och utveckla föräldrarnas
förmåga till omvårdnad och samspel med barnet. Programmet används i hemmet eller i hemliknande miljöer.

PYC är utarbetat vid Parenting Research Centre i Melbourne, Australien,
och sammanställt utifrån mångårig forskning. Det är det enda svenska
utbildningsprogram som är anpassat för föräldrar med intellektuella
funktionsnedsättningar.

I artikeln intervjuas Mikaela Starke, docent i socialt arbete vid Göteborgs universitet och ansvarig för den pågående forskningen om införandet av PYC i Sverige.

  1. Läs artikeln i Forskning om funktionshinder pågårlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  2. Läs mer om PYClänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad: 2016-12-30 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund