GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Stödarbete när en kris inträffar

Efter branden på Backaplan i Göteborg 1998 tog FoU i Väst/GR fram tre rapporter om kunskaper och erfarenheter av det stödarbete som följde branden. Rapporterna kan vara intressanta vid andra krissituationer.

  • "Att möta det man möter"länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (2001), Lars Rönnmark
    I "Att möta den man möter" skriver personal vid Stödcentrum, Göteborgs Stad, om sina yrkeserfarenheter efter brandkatastrofen i Göteborg. Boken har använts som kurslitteratur i utbildning av personal som möter människor i kris och trauma. Rapporten kan beställas i sin helhet på fou@grkom.se med en kostnad på 100 kr + moms och porto.

  • Hur lagar man ett hjärta?länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (2005), Cajsa Malmström
    Berättelser om BUP-personalens arbete med brandungdomarna i Göteborg.

  • Att samordna stödlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (2005), Ann-Sofie Magnusson
    Att samordna stöd handlar om kunskaper och erfarenheter som utvecklats och kommit fram genom det stödarbete som samordnades av Göteborgs Stad i anslutning till branden.


Kontaktperson på GR: Elisabeth Beijer

Senast uppdaterad: 2016-05-27 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund