GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Starta det nya året med att göra saker bättre!

I januari drar vår Förbättringsverkstad igång. Den ger dig verktyg och metoder som hjälper dig att lyckas bättre med ditt utvecklingsarbete. Sista anmälan: 5 januari.Förbättringsverkstaden ger en ökad förståelse för utvecklingsarbetets utmaningar och villkor. Din förmåga att initiera, planera, genomföra och analysera förbättringar stärks genom konkreta verktyg, workshops, erfarenhetsutbyte och praktiskt förbättringsarbete.

Förbättringsverkstaden innehåller såväl teori som praktik, som utgår från varje deltagares eget arbete.


Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som ansvarar för och/eller driver förbättringsarbete i en människovårdande organisation, t.ex. chefer, verksamhetsutvecklare, förändringsledare, utbildningsledare, projektledare, processledare eller samordnare/koordinator.


Upplägg

Förbättringsverkstaden i sin helhet omfattar fem heldagar och två halvdagar med följande innehåll:

 1. Introduktion till Förbättringsverkstaden
 2. Att identifiera problemet
  Övningar och handledning
 3. Att arbeta med förändringsprocesser
  Övningar och handledning
 4. Att följa upp resultatet kvalitativt
  Övningar och handledning
 5. Att följa upp resultatet kvantitativt
  Övningar och handledning
 6. Handledning (halvdag)
 7. Avslutning (halvdag)

Nästa Förbättringsverkstad

Den 31 januari 2018 drar nästa Förbättringsverkstad igång. Sista anmälningsdag 5 januari!Vill du veta mer?

Senast uppdaterad: 2017-11-30 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund