GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Spelproblem i fokus – boka in vår heldagskonferens den 1 februari!

Från årsskiftet gäller nya regler som förtydligar socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens ansvar när det gäller missbruk av spel om pengar.

Kommunerna får ett ansvar för att förebygga och motverka missbruk av spel om pengar. Barn som har en förälder eller närstående med spelmissbruk ska ges stödinsatser inom hälso- och sjukvården. Kommunerna och landstingen har en skyldighet att samverka.


Vad säger lagen, forskningen och praktiken?

Välkomna till en heldagskonferens med följande innehåll:
• Vad innebär de nya bestämmelserna?
• Aktuellt om forsknings- och kunskapsläget
• Kunskapsstöd för att förebygga, stödja och behandla problem
• Erfarenheter från Spelberoendes förening
• Erfarenheter från Spelberoendeteamet Göteborg

Under dagen deltar Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten,
professor Anders Håkansson från Lunds Universitet, Spelberoendeteamet Göteborg, Spelberoendes förening med flera.


Arrangörer

Konferensen arrangeras av Boråsregionen – Sjuhärads kommunalförbund, CERA/Göteborgs universitet, Fyrbodals kommunalförbund, Göteborgs Stad, Göteborgsregionens kommunalförbund (GR), Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Skaraborgs kommunalförbund och Västra Götalandsregionen.


Tid & plats

Torsdagen den 1 februari 2018 kl 9–16 på Folkets hus i Göteborg. 


Mer information

Inbjudan kommer i december men strecka datumet i din kalender redan nu!


Utbildning!

Den 14 mars 2018 arrangerar GR även en introduktionsutbildning om spelberoende:
"Upptäck och ge akuta insatser vid problem med spel om pengar".

Inbjudan hittar du inom kort här.

 

Kontaktperson på GR: Yvonne Witzöe

Senast uppdaterad: 2017-11-30 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund