GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Sommarläsning – ladda ner och skriv ut eller läs på skärmen

FoU i Väst/GR:s sista nyhetsbrev före semestrarna innehåller massor av lästips. Rapporterna kan laddas ner kostnadsfritt.
Trevlig läsning & glad sommar!

Glad sommar önskar FoU i Väst/GR!

Rubriker i nyhetsbrevet:

 • Gängforskare från hela världen möts i Göteborg
 • Tillsammans är man mindre ensam – en utvärdering av träffpunkters betydelse för äldres hälsa och välbefinnande
 • GR-kommuner vill bygga upp innovations- och utvecklingscentret AllAgeHub
 • Sammanställning av Göteborgsregionens resultat i Öppna jämförelser 2015 – äldreomsorg
 • Toleransprojektet/Kungälvsmodellen
 • Konsten att hänga i luften så länge som möjligt – om social oro och mobiliserande trygghetsarbete i Angered
 • Utvärdering av intraprenader som driftsform
 • "Dom fixade ju detta jobb till mig!". Utvärdering av ett kommunalt arbetsmarknadsprojekt för barnfamiljer i Askim-Frölunda-Högsbo i Göteborg.
 • Organisering av aktiveringsinsatser. Vad säger forskningen om samband mellan integrerad respektive specialiserad organisering och insatsernas resultat?
 • Förbättringsverkstad – en utbildning för dig som arbetar med verksamhetsutveckling
 • Klaraverksamheten – skola och socialtjänst i samverkan för helhetslösningar och gemensamma mål för barn i risk i skola och hem
 • Kan Life filming vara en metod för ökad delaktighet? Följeforskning av projekt Life filming – äldres och ungas upplevelser, behov och önskemål i ute- och boendemiljöer.
 • Disputationsdags: Så nära får ingen gå? En studie om sexualitet funktionshinder och personlig assistans.
 • Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende: heldag utifrån de nya reviderade riktlinjerna
 • Psykisk ohälsa och missbruk bland äldre – att möta och bemöta
 • Barn med medfödda skador av alkohol. En konferens om pedagogiska strategier, myndighetsperspektiv, samhällets kostnader, personliga erfarenheter samt ett kunskapsunderlag om elever i pedagogisk verksamhet.
 • Höstens kurser, konferenser, seminarier och utbildningar
 • Och så vill vi passa på att önska Glad sommar!

 1. Läs nyhetsbrevetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Vill du prenumerera på nyhetsbrevet?

Skicka ett mejl till fou@grkom.se så blir du prenumerant.

Senast uppdaterad: 2016-12-30 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund