GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Sommarhälsning med lästips och nyheter

FoU i Väst/GR önskar Glad Sommar!

Detta kan du läsa om i sommarens nyhetsbrev från FoU i Väst/GR:

 • Skör och äldre – vad händer med tänder?
 • Barns och ungas hälsa och livsvillkor – en workshop om mått och mätningar med utgångspunkt i Barnhälsoindex
 • Evidensbasering – varför och hur?
 • Stort intresse för det goda åldrandet.
 • En samlad kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård och socialtjänst.
 • Ta examen i evidensbasering!
 • Riktat föräldrastöd. RiFS-projektets slutrapport – en aktionsforskningsansats för att kartlägga behov och förbättra stödet till föräldar som har barn med funktionsnedsättning.
 • Metoder för systematisk uppföljning av insatser riktade till barn, unga och familjer.
 • Sammanställning av Göteborgsregionens resultat i Öppna jämförelser. Vård och omsorg om äldre 2013.
 • Sammanställning av Göteborgsregionens resultat i Öppna jämförelser. Social barn- och ungdomsvård 2014.
 • Parenting Young Children, PYC. Rapport från tre års utvecklings- och implementeringsarbete.
 • Vad hände sen? En studie om effekter av tre GR-projekt.


Läs nyhetsbrevet härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Vill du prenumerera på FoU i Väst/GR:s nyhetsbrev?
Skicka ett mejl till fou@grkom.se så ordnar vi en prenumeration.

Senast uppdaterad: 2014-06-23 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund