GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Solrosen – stöd när en familjemedlem är frihetsberövad

FoU i Väst/GR har fått i uppdrag att utvärdera Solrosen.

Solrosen är en del av Göteborgs Räddningsmission. De har funnits i 17 år och erbjuder stöd till barn och familjer med en frihetsberövad familjemedlem.

Behovet av stöd är omfattande. I Sverige finns det ca 30 000 barn med en förälder som är aktuell inom kriminalvården och ungefär 8000 av dem har en förälder i fängelse.

Solrosen erbjuder bland annat kris- och stödsamtal för barn, ungdomar och vuxna, en mötesplats, familjeläger, musik och skapande verksamhet.

En utvärdering startar i höst och kommer att pågå till april 2018. Syftet med den är att undersöka vad Solrosen har för betydelse för de barn, unga och föräldrar som är eller har varit i kontakt med verksamheten, för att kunna dra lärdomar av det och även beskriva detta för sina finansiärer.


Kontaktperson på GR: Lisbeth Lindahl

Senast uppdaterad: 2017-09-27 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund