GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Sociala problem, exkludering och kontroll – utmaningar för socialt arbete i vår tid

Här hittar du en sammanfattning av vår konferens den 3 december samt föreläsarnas presentationer.

Landshövding Lars Bäckström inledde konferensen.

Håller samhället på att glida isär? Vad kan vi göra för att motverka social exkludering? Det var ett par av de frågor som var i fokus på denna heldagskonferens. Ett tiotal forskare från Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet och FoU i Väst/GR medverkade.


Ladda ner en sammanfattning av konferensen


Ladda ner föreläsarnas presentationer


Arrangörer

Konferensen arrangerades i samarbete mellan Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet, Länsstyrelsen Västra Götalands län, FoU i Väst/Göteborgsregionens kommunalförbund samt Avdelning folkhälsa, Västra Götalandsregionen.

Forskarna som föreläste under konferensen ingår i ett forskarnätverk med inriktning på social exkludering och kontroll.

Senast uppdaterad: 2015-12-17 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund