GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Slututvärdering för ESF-projektet IT-Lyftet

Projekt IT-Lyftet skulle egentligen varit slut i januari i år, men fick förlängt till den 30 april.  Som ett led i arbetet med projektet har det nu gjorts en slututvärdering.

Sedan juni 2012 har 352 unika deltagare – personal inom äldreomsorgen – deltagit i aktiviteter som IT-Lyftet anordnat lokalt och regionalt. Deltagarna har fått förkovra sig i användning av Ipad och tv-spel inom äldreomsorgen, hur man kan använda det tillsammans med omsorgstagare, vilka verktyg man som personal kan ha användning för samt provat på verktygen i olika workshopar. 23 personer har dessutom fått en fördjupningskunskap i form av spetskompetensutbildning i användandet av IT och ny teknik inom äldreomsorgen och hur de ska kunna agera förändringsbärare inom området i sin egen verksamhet.

Flera av ungdomarna som tidigare deltagit i systerprojektet IT-Piloterna har och har haft anställningar i IT-Lyftet. Ungdomarna har anställts i äldreomsorgen i de sju medverkande medlemskommunerna för att bidra till ett arbetsplatsförlagt lärande och kompetensutveckling av personal i IT och ny teknik.

Slututvärderingen kommer att kompletteras med ytterligare pm i april för att även utvärdera den förlängda perioden av projektet.

  • Du hittar mer material i form av rapport, presentation och inbjudan till projektets spridningskonferens här.

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund