GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Slututvärdering färdigställd för ESF-projektet IT-Piloterna

Projekt IT-Piloterna är nu avslutat och slutrapporten är klar. Under ett och ett halvt år har 80 arbetslösa ungdomar nåtts av projektinsatser i sju av våra medlemskommuner.

De medverkande ungdomarna har gått på utbildning i GR-huset, praktiserat i kommunernas äldreomsorg och arbetat aktivt med att söka arbete.

Flera av ungdomarna har haft, och har, anställningar i systerprojektet IT-Lyftet och många har sett en framtid inom äldreomsorgen eller liknande verksamheter.

  • Slutrapporten, bildspel om ungdomarnas upplevelser och mer information hittar du här.

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund