GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Skör och äldre – vad händer med tänder?

Den här FoU-rapporten visar att det är angeläget att äldres munhälsa sätts på agendan, både i kommuner och i tandvården.

Vinsterna är många med att så länge som möjligt behålla en god munhälsa. För den äldre kan en dålig munhälsa innebära försämrad livskvalitet och dessutom avsevärda kostnader. För samhällsekonomin är försämrad munhälsa bland äldre negativt eftersom de goda resultaten av skattefinansierat tandvårdsstöd och tandvårdsreformer riskerar att gå förlorade.

I rapporten redovisas och diskuteras resultat från studien Skör och äldre – vad händer med tänder? Studiens övergripande syfte var att beskriva munhälsan hos nyinflyttade på äldreboenden samt att kartlägga om och i vilken utsträckning denna grupp har haft kontakt med tandvården tidigare. Dessutom redovisas en aktuell sammanställning av faktorer som kan påverka äldres tandvårdsvanor och munhälsa.

Slutar gå till tandläkaren
Två av de viktigaste resultaten från studien är att många äldre under tiden före flytten till boendet slutat gå till tandläkaren och att ett tydligt samband finns mellan avsaknad av tandvårdskontakt och dålig munhälsa. Mot bakgrund av dessa resultat är det angeläget att äldres mun- och tandvård på ett helt annat sätt än idag finns på agendan, både i kommuner och i tandvården.

Förhoppningen är att rapporten blir till hjälp för personal inom tandvård och vård och omsorg för att utveckla samarbetet och skapa rutiner som säkrar tandvårdskontakt och ger möjlighet att sätta in relevanta förebyggande åtgärder. Därmed skulle många äldre kunna behålla en god munhälsa.


Kontaktperson på GR: Leena Odebo

Senast uppdaterad: 2014-01-04 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund