GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Skola och socialtjänst i samverkan för helhetslösningar

Nu kan du ta del av en slutrapport om Klaraverksamheten skola och socialtjänst i samverkan för helhetslösningar och gemensamma mål för barn i risk i skola och hem.

I FoU i Västs uppdrag kring Klaraverksamheten har det ingått att följa verksamheten som sådan och att ge forskarstöd i det utvecklingsarbete som pågått, samt att utveckla ett system för uppföljning och utvärdering av hur det har gått för barnen.

Klara II var ett gemensamt projekt för
Bildningsförvaltningen och Socialförvaltningen i Lilla Edets kommun. Målgruppen för projektet var barn i åldern sex till tio år, där personal i förskola/skola gjorde en bedömning att det fanns en stor risk att de inte skulle klara läroplanens mål i årskurs 3. Det skulle också finnas en bedömning om att det fanns så stora risker i hemmiljön att det förelåg en stor risk för att barnen skulle kunna komma att placeras utanför hemmet inom några år.

  1. Här kan du ta del av utvärderingenPDF

Kontaktperson på GR: Ulf Axberg

 

Senast uppdaterad: 2016-12-30 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund