GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

SKL håller utbildningar om Hitta rätt

Hitta rätt är ett pedagogiskt material för ensamkommande ungdomar som handlar om praktiskt vardagsliv, samhälls­orientering och personlig utveckling men också ett verktyg för boendepersonal och socialsekreterare som jobbar med ungdomarna för att säkra kvaliteten på arbetet.

Det övergripande målet med Hitta rätt är att skapa bättre förutsättningar för en lyckad integration. Den 18 och 25 oktober håller Uppdrag Psykisk Hälsa, SKL, utbildningar om Hitta rätt i Stockholm. Utbildningen är kostnadsfri för deltagarna. Deltagarna betalar själva för eventuell resa och övriga omkostnader.

GR har tidigare hållit utbildningar om Hitta rätt och även tagit fram en webbutbildning om materialet som riktar sig till boendepersonal och socialsekreterare som arbetar med ensamkommande ungdomar. Webbutbildningen och Hitta rätt-materialet finns kostnadsfritt på Länsstyrelsernas gemensamma portal för samhällsinformation till nyanlända – informationsverige.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: 2016-11-16 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund