GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Sista nyhetsbrevet före sommaren från FoU i Väst/GR

Får du inte vårt nyhetsbrev? I så fall kan du börja prenumerera här!

Här är alla rubriker i juni månads nyhetsbrev:

 • Lena Holmlund ny chef för avdelningen Arbetsmarknad och social välfärd på GR
 • Situationen för nyanlända barn i Göteborgsregionen
 • Är staden tillgänglig för personer med intellektuell funktionsnedsättning?
 • Elva korta föreläsningar om barns livsvillkor
 • Förebyggande demensomsorg – med fokus på forskning samhälle och personal: GR:s årliga demenskonferens som i år äger rum den 9 november.
 • Integrerade arbetssätt inom området psykisk ohälsa och missbruk/beroende. Vem tar ansvar för vad? Hur blir det bra för de som behöver vårt stöd? Välkommen till en länsgemensam konferens den 1 oktober!
 • Hur gör man för att en kurs ska bli mer än bara en kurs?
 • Arbetslöshetsstatistik i Göteborgsregionen
 • Ladda ner sommarläsning till hängmattan!
 • EXPO Välfärdsteknik 2018 med fokus på kommunikation och kognitivt stöd – nu öppnar anmälan
 • En arbetsmodell med sikte på att lotsa rätt i välfärden – utvärdering av ett pilotprojekt
 • FILM: utvecklande ledarskap och GDQ-analys ska ge sänkt sjukfrånvaro i Härryda kommun
 • Myndigheten för vård- och omsorgsanalys besökte GR
 • Tre idéutvecklingsprojekt har nu startat upp i AllAgeHubs innovationsprocess
 • Gå grundutbildningen i föräldrastödsprogrammet Parenting Young Children (PYC) i Jönköping i höst!
 • GR får en ny visuell identitet


Vill du prenumerera på nyhetsbrevet?

Senast uppdaterad: 2018-06-15 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund