GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Seniorhälsan i Göteborg

En rapport om en satsning där personer över 65 år erbjuds hälsosamtal på vårdcentralen.

Seniorhälsan startade i projektform inom primärvården i Göteborg under 2012. Hälsosamtal erbjuds på vårdcentraler till personer över 65 år.

De mest betonade motiven bakom satsningen var:

• att eftersom äldre efterfrågar mer förebyggande insatser i primärvården måste denna efterfrågan tillfredsställas

• att det är en rättvisefråga att även äldre får rätt till förebyggande vård

• att de ekonomiska förutsättningarna i vården är kärva och verksamheten därför måste drivas effektivt.

I denna rapport analyseras bakgrunden till, motiven för och genomförandet av projektet under 2012 och början av 2013. Resultaten är användbara inte endast i den fortsatta utvecklingen av Seniorhälsan utan vid start av projekt i stora och komplexa verksamheter över huvud taget.

2013 påbörjades införande av Seniorhälsan på alla vårdcentraler i Västra Götalandsregionen och därför avslutas rapporten med en rekommendation om vad en framtida effektutvärdering av Seniorhälsan bör innehålla.

» Ladda nerPDF

Senast uppdaterad: 2013-12-17 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund