GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Senaste nytt från FoU i Väst/GR!

Introduktionsprogram för nya socialsekreterare, Jobbskuggardagen och inspirationsdag om föräldrastöd. Läs om detta och mycket mer i FoU i Väst/GR:s senaste nyhetsbrev.

Nyhtesbrev april

Rubriker från nyhetsbrevet:

 • Introduktionsprogram för nya socialsekreterare
 • Mötesplats Funktionshinder och Mötesplats IFO i höst!
 • AllAgeHub söker medarbetare till sin interaktiva inspirationsmiljö
 • Jobbskuggardagen ska motverka utanförskap
 • Utvärdering av förebyggande insatser för barn, unga och föräldrar i Lerum
 • Tillitsdelegationen ska stärka professionerna
 • Avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) utvärderas
 • Inspirationsdag om föräldrastödsprogrammet Parenting Young Children (PYC)
 • Hälsans betydelse för inlärning av andraspråk för vuxna invandrare
 • Webbutbildningar inom funktionshinder
 • Möte mellan forskning och praktik (Socialtjänstforum)
 • Verklighetslabb på gång inom AllAgeHub
 • Serviceförare utbildas i bemötande
 • Psykisk ohälsa hos äldre – lär dig mer!
 • Ungdomsmottagningarna undersöks
 • Nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen
 • Delegationen för Unga till Arbete (DUA) i Göteborgsregionen
 • Vilka röster hörs?

Läs nyhetsbrevetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Prenumerera genom att skicka ett mejl till fou@grkom.se

 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund