GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Senaste nytt från FoU i Väst/GR

Vad vet vi om nyanlända barn som är aktuella inom den sociala barn- och ungdomsvården? Assisterande tjänster som strategi för kompetensförsörjning? Hur kan existentiella frågor få större plats inom äldreomsorgen? Det är några av nyheterna i FoU i Väst/GR:s senaste nyhetsbrev.

I nyhetsbrevet kan du läsa mer om detta:

 • Vad vet vi om nyanlända barn som är aktuella inom den sociala barn- och ungdomsvården?
 • Assisterande tjänster som strategi för kompetensförsörjning?
 • Nu kan tolv GR-kommuner boka besök i AllAgeHubs interaktiva miljö
 • Utbildning till vägledare i delaktighetsmodellen
 • Att göra barnets röst hörd i socialtjänsten
 • Samtalscirklar om livsfrågor på ett äldreboende
 • Deltagarna ger Yrkesresan högt betyg
 • Solrosen – stöd när en familjemedlem är frihetsberövad
 • Nio kommuner i GR genomför Lupp i höst
 • GR-kommunernas personal- och rekryteringsbehov 2016 - 2026
 • Förbättringsverkstad – från idé till praktik
 • Utmaningsdriven innovation inom AllAgeHub startar med workshoppar i höst

Läs nyhetsbrevet härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund