GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Seminarium om värdet av tillgängligt boende

FoU i Väst arrangerade den 5 november ett seminarium som handlade om ekonomisk nytta av tillgänglighet och flyttmönster hos äldre.

Kontaktperson på GR: Lisbeth Lindahl

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund