GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Se filmen från årets jobbskuggardag i Stenungsund

Dagen är ett tillfälle för arbetsplatser och personer med funktionsnedsättning att möta varandra.

Jobbskuggning är ett sätt att introducera arbetsplatser och personer med funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa för varandra. Arbetsplatserna får möjlighet att öka sin kunskap om funktionsnedsättning och motverka stigmatisering samtidigt som personer med funktionsnedsättning får testa på och lära känna olika yrken och arbetsplatser.

Det är andra gången som en jobbskuggningsdag genomförs i Stenungsunds kommun. Den första genomfördes förra året inom ramen för GRAF-projektetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jobbskuggningsdagar genomförs i flera andra länder, bland annat Irland och Finland.


Vill du veta mer?

Kontakta Christl Süle, arbetsmarknadsenheten i Stenungsunds kommun.

Senast uppdaterad: 2015-11-24 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund