GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

SamTidigt – för barn i utsatta situationer

Välkommen till projekt SamTidigts spridningskonferens den 26 februari!

Under två år har sju kommuner inom GR (Göteborgsregionens kommunalförbund) arbetat intensivt med att utveckla metoder för samordnade och samtidiga insatser för barn i utsatta miljöer. Nu kan vi konstatera att det gett resultat och detta vill vi dela med oss av!

I ESF-projektet SamTidigt (dvs. projekt finansierat av Europeiska Socialfonden) har nya rutiner, ny samverkan och nya arbetssätt utvecklats för personal inom skola och socialtjänst i Alingsås, Lerum, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö.

”Vi vinner hur mycket tid som helst på det här och så blir det bättre” – Rektor

”Det gick väldigt fort att se fördelarna med detta arbetssätt” – Förvaltningschef

”Detta är det bästa som hänt under min 25-åriga karriär” – Kurator

På konferensen kommer deltagande kommuner och projektteamet att berätta om förändrade arbetssätt som lett till bättre använda resurser och fördjupad samverkan. Alla konferensdeltagare får SamTidigt-filmen och SamTidigts metodhandbok som vi introducerar under dagen. Blir ni inspirerade har vi även möjlighet att inom ramen för projektets spridningsarbete komma till er och berätta mer!

När?
Den 26 februari 2014 kl. 9-15

Var?
Folkets Hus, Olof Palmes Plats 3, Göteborg

Hur anmäler jag mig?
Klicka härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Konferensen är kostnadsfri!

Kontaktperson på GR: Klara Andersson

Senast uppdaterad: 2015-03-18 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund