GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Sammanställning av Göteborgsregionens resultat i Öppna jämförelser – stöd till brottsoffer

Vilka kommuner i Göteborgsregionen har genomfört undersökningar av den enskildes uppfattning om verksamheten och använt resultaten för verksamhetsutveckling? Dessa frågor och fler undersöks i Öppna jämförelser av stöd till brottsoffer.

Rapporten fokuserar på stöd till kvinnor som utsatts för våld i nära relationer och barn som bevittnat våld av eller mot närstående vuxen.

Kontakt på GR: Sara Davidsson

  • Ta del av rapporten här.

Senast uppdaterad: 2016-05-27 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund