GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Sammanställning av Göteborgsregionens resultat i Öppna jämförelser 2014

Ladda ner en regional diagramrapport med resultat som rör vård och omsorg om äldre.

oppna jamforelser vard och omsorg om aldre

För ett par veckor sedan publicerade Socialstyrelsen och SKL rapporten Öppna jämförelser 2014 – vård och omsorg om äldrelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utifrån den rapporten har FoU i Väst/GR gjort en regional sammanställning för Göteborgsregionen. Syftet är att göra resultaten lättillgängliga och bidra till ett utbyte och lärande i GR-kommunerna.

– Öppna jämförelser mäter bara vissa aspekter och levererar inga absoluta sanningar. Men det går att urskilja trender och tillsammans med andra underlag utgör regionala Öppna jämförelser en bra utgångspunkt för fördjupad analys och diskussion om kvalitet i äldreomsorgen. GR kan vara en arena för att diskutera och tolka resultaten, säger Sara Nordenhielm som samordnar äldrefrågor på GR.

Hon berättar att resultaten presenteras som underlag för gemensam analys i GR:s nätverk för äldreomsorgs- och hälso- och sjukvårdschefer. Öppna jämförelser är en prioriterad fråga för nätverket som dessutom arbetat med kvalitetssäkring av indata och dialog kring utvecklingsmöjligheter av öppna jämförelser med Socialstyrelsen.


Om Öppna jämförelser

Öppna jämförelser är indikatorbaserade jämförelser som Socialstyrelsen tar fram och som syftar till förbättrad kvalitet i offentlig verksamhet genom att utgöra underlag för uppföljning, analys, förbättringsarbete och styrning. Resultaten av indikatorerna ska ge insyn i verksamheterna samt möjliggöra jämförelser med andra kommuner.

Senast uppdaterad: 2015-03-27 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund