GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Sammanställning av Göteborgsregionens resultat i Öppna jämförelser

Den här rapporten rör stöd till personer med funktionsnedsättning.

Hur jobbar din kommun med att stärka brukarinflytandet för personer med funktionsnedsättning? Vilka kommuner i GR ger stöd i föräldraskap till personer med psykisk funktionsnedsättning? Följer kommunen upp alla beslut om bostad med särskild service? Dessa frågor och fler undersöks i Öppna jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning.

Öppna jämförelser är indikatorbaserade jämförelser som syftar till förbättrad kvalitet genom att utgöra underlag för uppföljning, analys och utvärdering.

Jämförelserna ska ge insyn i offentligt finansierade verksamheter samt möjliggöra jämförelser med andra kommuner.

Denna rapport är en regional sammanställning över GR-kommunernas resultat i Öppna jämförelser inom stöd till personer med funktionsnedsättning 2013. Syftet med en regional sammanställning är att göra resultaten för kommunerna i GR lättillgängliga samt underlätta jämförelser med närliggande kommuner, något som kan bidra till ett utbyte och lärande mellan kommunerna.

Ladda nerPDF


Sammanställningar inom andra områden

FoU i Väst/GR har publicerat sammanställningar av Göteborgsregionens resultat i Öppna jämförelser inom flera olika områden. Läs mer om dessa här.

Senast uppdaterad: 2016-01-22 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund