GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Rollspel och checklistor ...

... är ett par av de centrala inslagen i föräldrastödsprogrammet Parenting Young Children (PYC). Idag träffas personer från hela landet i Göteborg för att lära sig mer om programmet.

Bilder från inspirationsdagen i Göteborg den 23 maj 2017.

Möter du i ditt jobb föräldrar som behöver utveckla och stärka sitt föräldraskap? I så fall kanske föräldrastödsprogrammet Parenting Young Children (PYC) är något för dig!

PYC är ett föräldrastödsprogram som man arbetar med hemma hos föräldrar med kognitiva svårigheter.

Programmet baseras på väl beprövade socialpedagogiska principer och syftar till att stödja inlärning och utveckling av föräldraskapsförmågan hos personer med kognitiva svårigheter. Det är ett konkret och individuellt föräldraskapsstöd som används för att stärka förälderns samspel med och omvårdnad om sitt barn.

Vill du veta mer?

Gå in på www.pyc.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: 2017-05-23 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund