GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Rekommendation om bemanning på särskilda boenden

I början på nästa år publicerar SKL en rekommendation utifrån förändringen i socialtjänstförordningen om bemanning på särskilda boenden. Den 7 december var Agneta Ivåker, SKL, i Göteborg för att berätta om rekommendationen.

Det ska finnas tillgång till personal dygnet runt som utan dröjsmål kan uppmärksamma om en boende behöver stöd och hjälp. Det är innebörden av den nya bestämmelsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster om tillgång till personal i särskilda boenden för äldre som regeringen har infört i socialtjänstförordningen.

SKL har tagit fram en rekommendationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster utifrån den nya bestämmelsen i socialtjänstförordningen. Agneta Ivåker, projektledare på SKL för projektet ”Kvalitet i särskilda boenden för äldre”, med fokus på natten, besökte GR den 7 december för att presentera rekommendationen som publiceras i början av nästa år.

Närvarande var ca 50 personer från GR:s äldreomsorgs/hälso- och sjukvårdschefsnätverk, socialchefsnätverket samt andra chefer m.fl. i GR-kommunerna.

Agneta Ivåker presentade bakgrund och det förslag till rekommendation som SKL ska ta beslut om i januari 2017.


Reflektioner

Mariette Petric från Mölndals stad och Christina Änglehed från Göteborgs stad, båda områdeschefer för särskilt boende reflekterade kring rekommendationen; finns wi-fi tillgängligt på säbo, frågar vi vad de äldre vill och varför har vi inte frågor om hur man upplever natten i brukarenkäten?

Deltagarna diskuterade hur vi kan uppmärksamma behov av stöd och hjälp på natten och varför vi inte vet mer om vad som händer på natten. Hur kan vi få ett 24-timmarsperspektiv istället för att dela upp dag och natt?


Om rekommendationen

I korthet omfattar rekommendationen; koll på läget – ta reda på hur det ser ut på natten, ledarskap, individens fokus och att ta fram en strategi för att utveckla digitaliseringens möjligheter.

Under våren 2017 kommer SKL att genomföra workshops i bland annat Göteborg för att stödja implementeringen.


Ladda ner Agneta Ivåkers bildspel:

  1. Istället för bemanningsföreskriftPDF
  2. Kvalitet i särskilt boendePDF


Kontaktperson på GR: Linda Macke

Senast uppdaterad: 2016-12-30 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund