GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Rehabilitering med teknikens utmaningar och möjligheter

Den 31 januari arrangerades konferensen Rehabilitering med tekninkens utmaningar och möjligheter på Burgården i Göteborg. Nu kan du ta del av föreläsarnas presentationer.

Rehabilitering är på väg mot nya områden. Den nya tekniken
med wii-spel, interaktiva miljöer, surfplattor, robotar, artificiella djur, skype, appar m.m. har inneburit möjlighet till aktiviteter för både äldre och personer med funktionshinder som tidigare inte var möjliga.

Konferensen arrangerades av Göteborgs Stad i samarbete med GR.

 

Här kan du ta del av föreläsarnas presentationer:

Hur kommer tekniken att förändra framtidens vård och omsorg? - Anders Ekholm
PDF

Att leva och åldras med kognitiv nedsättning i dagens teknologiska landskap - Lena RosenbergPDF

Att se till Brukarens behov - Åsa WallPDF

Utmaning – hur teknik kan användas som stöd i fallpreventiv träning för äldre - Marlene SandlundPDF

Vem ansvarar för vad, vad säger juridiken? - Ingrid Ljungberg och Maria StridhPDF

 

Kontaktperson på GR: Nicholas Singleton och Karin Westberg

Senast uppdaterad: 2017-02-20 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund