GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Regionalt snabbspår för VA-ingenjörer

Det är brist på VA-ingenjörer i Göteborgsregionen och det är tidskrävande att få sin kompetens validerad till svenska förhållanden. Pilotprojektet Regionalt snabbspår för VA-ingenjörer syftar till att matcha kommunernas kompetensbehov med den kompetens som finns hos ingenjörer som är nya i Sverige.

VA ingenjör

Målet med projektet är dels att underlätta integrering på den svenska arbetsmarknaden och dels att stötta kommunernas arbete med att hitta efterfrågad arbetskraft.

Det finns inga språkkrav på svenska utan på engelska, man behöver inte ha validerade betyg på sin ingenjörsutbildning och man kan vara var som helst i asylprocessen för att ansöka. Det finns 9 praktikplatser runt om i Göteborgsregionen och praktiken pågår 3-6 månader, med start i mars. Praktikperioden kommer även innefatta en yrkesinriktad språkkurs som genomförs av GRvux och kompetensutveckling inom VA-området. Handledarna i respektive kommun får också handledarutbildning av Validering Väst.

Projektet pågår från december 2015-juli 2016 och finansieras av Västra Götalandsregionen, GR och medverkande kommuner. Även Vinnova är med och finansierar en utvärdering och modellutveckling inför uppskalning av projektet.


Kontaktperson på GR: Lisa Ström

Senast uppdaterad: 2016-12-30 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund