GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Regionalt seminarium om insatser mot cannabis

Länsstyrelsen och GR bjuder in till en halvdag den 27 februari 2014.

I Västra Götaland har länsstyrelsen tagit initiativ till en regional mobilisering för att öka vuxnas och professionellas kunskap om cannabis och dess effekter. Bland annat har en rad konferenser genomförts för att lyfta fram dels ny forskning, dels förebyggande och behandlande metoder och interventioner.

Många goda lokala exempel
Ett viktigt inslag har varit att synliggöra de många goda lokala exemel som har genererat ny kunskap i vardagen. Ett angeläget steg i det fortsatta arbetet med att kraftsamla och mobilisera mot cannabis är att genomföra en regional fördjupad aktivitet för GR-kommunerna. Fokus är det lokala perspektivet och de lokala kunskaper som vuxit fram. Intentionen är att sprida kunskap om det goda lokala arbete som pågår och därigenom skapa ännu bättre förutsättningar för fortsatta insatser mot cannabis.

Målgrupp
Seminariet vänder sig till förtroendevalda, ansvariga och nyckelpersoner inom området.

Mer information & anmälanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad: 2014-01-07 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund