GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Referat från konferens om förstärkt brukarmedverkan

Den 30 oktober arrangerade GR en konferens på temat förstärkt brukarmedverkan. Här hittar du ett referat från dagen.

Inom ramen för satsningen på evidensbaserad praktik (EBP) hölls en konferens på Scandic Crown i Göteborg om förstärkt brukarmedverkan. Ann-Christine Gullacksen, forskningsledare på FoU Välfärd Skåne, var en av föreläsarna. Hon talade om delaktighetsmodellen, en modell som handlar om att se öppningar, möjligheter och skyldigheter, och som hon varit delaktig i att ta fram.

Filippa Gagnér, samordnare för brukarrevision på Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Göteborg (NSPHiG), talade om brukarstyrda revisioner och dagen bjöd också på lokala exempel på brukarmedverkan.

Senast uppdaterad: 2014-12-10 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund