GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Rapport från konferensen Hur vill morgondagens seniorer bo?

Nyligen höll FoU i Väst vid Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) tillsammans med Chalmers Arkitektur och Samhällsbyggnadsteknik en konferens med framtidsspaning på temat Hur vill morgondagens seniorer bo? Nu finns en sammanfattning av innehållet i konferensen.

Läs bland annat om projektet DIABAHS - Dialog Bygg Hållbart för Seniorer och om Thomas Fürths trendspaning kring värderingar, ny teknik och boende för morgondagens äldre.

Dessutom presenteras ett kunskapsunderlag om behovet av äldreomsorg och boende för äldre år 2025, som Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har gjort.

Här kan du läsa konferensrapportenPDF


Kontaktperson på GR: Lisbeth Lindahl

Senast uppdaterad: 2018-05-16 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund