GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Psykisk ohälsa och missbruk bland äldre – att möta och bemöta

En konferens för sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, anhörigstödjare, undersköterskor, biståndshandläggare och övrig personal som möter äldre i sitt arbete.

I höstas erbjöd GR tillsammans med Kommun och sjukvård Samverkan i Göteborgsområdet konferensen på temat Psykisk ohälsa och missbruk bland äldre som vände sig till ledningspersonal och politiker.

I vår fortsätter den satsningen med en konferens som riktar sig till sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, anhörigstödjare, undersköterskor, biståndshandläggare och övrig personal som möter äldre i sitt arbete.

Det är av största betydelse att personal från kommun och sjukvård som möter den äldre vågar fråga och vågar se. Vi vet till exempel att depression är en sjukdom som ökar med stigande ålder och en av våra stora folksjukdomar.

Konferensen äger rum den 28 april på Folkets hus, Järntorget i Göteborg.


Inbjudan

  1. Psykisk ohälsa och missbruk bland äldre – att möta och bemötalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Senast uppdaterad: 2016-02-12 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund