GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Psykisk ohälsa och missbruk bland äldre

Läs vår tematidning som innehåller intervjuer med forskare och praktiker samt inspirerande reportage och goda exempel.

Tidningen är en del av en satsning på att sprida kunskap om psykisk ohälsa och missbruk bland äldre.

Några av rubrikerna

•Framtidens äldre är du – intervju med professor Ingmar Skoog

•Susanne Rolfner Suvanto, särskild utredare för att ta fram en nationell kvalitetsplan för äldreosorgen: Riv 65-årsgränsen – rädda liv.

•"Man slutar inte dricka för att man får städat hemma" – intervju med professor Evy Gunnarsson

•Reportage: Bergsjöhöjd – här tar kringflackandet slut

pykisk ohälsa missbruk äldre

Bläddra i tidningen online:

Ett samverkansprojekt

Tidningen om psykisk ohälsa och missbruk bland äldre är ett samarbete mellan FoU i Väst/GR, Kommun och sjukvård Samverkan i Göteborgsområdet samt Centrum för forskning och utbildning kring riskbruk, missbruk och beroende (CERA). Samarbetet omfattar även två konferensdagar som arrangeras under hösten 2015.


Kontaktperson på GR: Linda Macke och Karin Westberg

Senast uppdaterad: 2015-11-20 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund