GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Psykisk (o)hälsa i Askim-Frölunda-Högsbo och Majorna-Linné i Göteborgs Stad

En problemanalys och förslag på åtgärder

I den här rapporten presenteras ett arbete som bedrivits under hösten och vintern 2016–2017. Arbetet har berört psykisk hälsa och ohälsa bland vuxna individer boende i två stadsdelar i Göteborg och de offentliga aktörernas förmåga att möta invånarnas behov.

En arbetsgrupp med lokalt verksamma personer från både kommunen och Västra Götalandsregionen har satts samman. Gruppen har analyserat problemen med den psykiska ohälsan och skapat förslag på åtgärder för att möta de utmaningar man sett.


Ladda ner

 

Kontaktpersoner på GR: Cornelia Björk, Åsa Nilsson och Yvonne Witzöe

Senast uppdaterad: 2017-05-11 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund