GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Psykisk ohälsa hos äldre – hur förebygger vi?

Det handlar den här tidningen om. Ladda ner, läs och sprid! Tidningen innehåller bland annat konkreta tips om mat, sömn och fysisk aktivitet. Den bygger på en konferens som vi arrangerade den 28 februari med föreläsare från hela landet.

psykisk halsa aldre

I tidningen kan du läsa om följande:

 • Psykisk hälsa i ett livsloppsperspektiv:
  "Vi är inte den vita canvasen som börjar våra liv efter 65"
 • Mat och psykisk hälsa
 • Fysisk aktivitet för att bevara psykisk hälsa
 • Vikten av social samvaro och stöd till anhöriga
 • Sömn: riskfaktor och friskfaktor
 • Psykisk hälsa hos multisjuka äldre personer
 • Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre personer
 • Handlingsplan för psykisk hälsa i Västra Götaland
 • Massor av tips på filmer, webbsidor, rapporter m.m

Ladda ner

Konferens om psykisk ohälsa hos äldre – för fjärde året i rad

Tidningen bygger på en konferens som arrangerades av FoU i Väst/GR och Kommun och sjukvård i samverkan i Göteborgsområdet den 28 februari 2018. Föreläsare från hela landet deltog. Här nedan kan du ta del av deras Powerpointpresentationer.

Vill du veta mer?

Det behövs mer kunskap om psykisk ohälsa och missbruk bland äldre. Därför har vi under flera år arrangerat konferenser och sammanställt material för att det ska vara enkelt att ta till sig kunskap inom det här området:

psykisk ohälsa äldre


Kontaktperson på GR: Karin Westberg

Senast uppdaterad: 2018-06-28 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund