GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Programmet för Mötesplats Funktionshinder klart

Den 2–3 april 2014 arrangerar GR Mötesplats Funktionshinder i Eriksbergshallen. Nu är programmet klart att laddas ner!

Inspiration och utbyte av kunskap och erfarenheter — nu större än någonsin! Mötesplats Funktionshinder är ett återkommande och uppskattat arrangemang som bereder plats på scen för GR-kommunernas egna verksamheter inom område funktionshinder. Syftet med dagen är att utbyta erfarenheter och generöst dela med sig av kunskap i form av utställningar, presentationer och diskussioner.

Kontaktperson på GR: Nicholas Singleton

  • Läs mer om Mötesplats Funktionshinder 2014 och ladda ner programmet här.

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund