GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Pressmeddelande: Ny kunskapsbank om ungdomars cannabisanvändning

Cannabis är den narkotika som missbrukas mest. Drogvane-undersökningar visar att svenska ungdomar har minskat alkoholdrickandet, men samtidigt ökat cannabisbruket.

– Det är allvarligt. Senare års forskning har visat att cannabis sätter ned hjärnans funktioner inom en rad områden. Särskilt påtagligt är detta bland ungdomar, säger Torbjörn Forkby, docent i socialt arbete och verksam vid FoU i Väst/GR.

Samtidigt finns internationellt starka krafter som verkar för en mindre restriktiv hållning. Cannabis omgärdas också av en mängd myter som förminskar riskerna och romantiserar användningen.

– Att arbeta mot cannabis kräver därför god kunskap om såväl drogens effekter som drogpositiva kulturer. Och kunskapen måste omsättas i praktiken, säger Torbjörn Forkby.

På uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götalands län har han tillsammans med Solveig Olausson och Russell Turner vid FoU i Väst/GR sammanställt aktuell forskning i en rapport som riktar sig till dem som arbetar med eller vill veta mer om cannabis.

Rapporten spänner över en rad frågor. Hur omfattande är bruket? Skadeverkningar? Riskgrupper? Vilka (sub)kulturella sammanhang medverkar till bruket? Vilka förebyggande insatser finns och vad verkar fungera? Vilka behandlingsmetoder finns och vad fungerar?

– Vår förhoppning är att politiker, chefer och de som arbetar förebyggande och med behandling riktad till ungdomar tar tillvara den kunskap som finns och förmår översätta den till sitt eget arbete, säger Lennart Rådenmark, länssamordnare för alkohol- och drogförebyggande arbete på länsstyrelsen.

Rapporten Cannabisanvändning bland ungdomar. En sammanställning av forskning för en kunskapsbaserad prevention är en del av länsstyrelsens initiativ till regional mobilisering mot cannabis i Västra Götaland.

Kontakt

FoU i Väst/GR:
Torbjörn Forkby
Docent i socialt arbete
0768-72 47 00

Länsstyrelsen:
Lennart Rådenmark Länssamordnare                                                                                            Tel: 0736-60 52 89

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund