GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Presentation av slutbetänkandet om effektivare resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården

Välkommen till en kostnadsfri presentation!

Regeringen beslutade den 21 november 2013 att tillkalla en nationell samordnare med uppdrag att göra en analys av hur hälso- och sjukvården kan använda professionernas resurser på ett mer ändamålsenligt och effektivt sätt.

Den 13 januari överlämnades slutbetänkandet Effektiv vård (SOU 2016:2) till folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström.

  1. Läs mer om betänkandetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


GR bjuder in till en presentation av betänkandet

Medverkar gör Göran Stiernstedt, nationell samordnare.

Tid och plats

27 januari kl 14.30–16.00 på GR, Anders Personsgatan 8 i Göteborg.


Anmälan

Det är kostnadsfritt att delta, men anmälan krävs:

  1. Till anmälanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Senast uppdaterad: 2016-01-15 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund