GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Praktiskt och teoretiskt stöd i förbättringsarbete

FoU i Väst/GR bjuder in till en utbildning där föreläsningar varvas med förbättringsverkstad, dvs. eget arbete och gruppövningar.

Förändring, förbättring, lärande – att arbeta med verksamhetsutveckling handlar om att få styr på många processer. Det inbegriper alla steg från initiering av en ny idé till uppföljning av om det faktiskt fungerade som vi tänkt och att få goda idéer att hålla på lång sikt.

Därför har FoU i Väst/GR satt ihop en utbildning som innehåller såväl teori som praktik och som utgår från varje deltagares eget utvecklingsarbete. Det kan till exempel handla om införandet av nya metoder, rutiner eller modeller, om systematiskt kvalitetsarbete eller om att stärka planerade eller pågående projekt.

Under utbildningen får du tid att reflektera över vad som krävs för att just din organisation ska kunna genomföra förändringar som också leder till förbättringar. Det gör du tillsammans med erfarna handledare och kollegor.


Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som ansvarar för och/eller driver utvecklingsarbete. Du arbetar sannolikt som chef, verksamhetsutvecklare, förändringsledare, utbildningsledare, projektledare, processledare, samordnare/koordinator eller liknande.


Utbildningens inriktning och mål

Utbildningen syftar till att ge en ökad förståelse för förbättringsarbetets utmaningar och villkor. Den egna förmågan att initiera, planera, genomföra och analysera förbättringar kommer att stärkas genom konkreta verktyg, workshops och erfarenhetsutbyte.


Handbok i förbättringsarbete: Förändring, förbättring, lärande!

Som litteratur i utbildningen ingår bland annat den mycket uppskattade handboken Förändring, förbättring, lärande! som tagits fram vid FoU i Väst/GR och som nu äntligen finns i nytryck. Boken är en lättläst introduktion och inspiration till förbättringsarbete.

 


Kontaktperson på GR: Karin Westberg och Ulla-Britt Caping Salas  

Senast uppdaterad: 2018-07-06 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund