GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

På torsdag fyller barnkonventionen 25 år!

Detta uppmärksammas på vår konferens om barns delaktighet där bland andra barnombudsmannen deltar. Vill du vara med? Sista anmälningsdag till konferensen är onsdagen den 19 november.

Sverige var ett av de första länderna i världen att skriva under barnkonventionen. Detta uppmärksammas på vår konferens om barns delaktighet i Göteborg där bland andra barnombudsman Fredrik Malmberg deltar.

Media välkomnas att delta under hela eller delar av dagen!
Plats: Scandic Hotel Crown, Polhemsplatsen 3 i Göteborg

Konferensens titel är Barns och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården. Utgångspunkten för den här dagen är ett flerårigt utvecklingsarbete som har handlat om ökad brukarmedverkan i socialt arbete för barn och ungdomar. Ett 60-tal socialarbetare har arbetat med barns och ungdomars delaktighet, medverkan och inflytande.


Konferensprogram:

9.00 Välkomna
Cecilia Sjölander, chef Stiftelsen Allmänna Barnhuset

9.15 Inledning
Therese Eriksson, verksamhetschef och grundare av organisationen Maskrosbarn

9.45 Att skapa nya arbetssätt och hållbara strukturer
Anne-Marie Larsson, projektledare Stiftelsen Allmänna Barnhuset

10.45 ”Hur svårt kan det va’?”
Ulf Hyvönen, vetenskaplig ledare i projektet, docent Umeå universitet

11.15 Västernorrlandsmodellen
Viktoria Skoog, forskare, FoU Västernorrland

13.00 Seminariepass
(En tillgänglig social barnavård, barns delaktighet i utredningsarbetet, kvalitetssäkring av barnsamtal, professionellas roll för barns delaktighet )

15.00 ”Det angår ju oss!” – Att öppna dörren för barns perspektiv
Elisabet Näsman, cirkelledare i projektet, professor, Uppsala universitet

15.45 Från Socialtjänst till Barntjänst
Fredrik Malmberg, barnombudsman

16.15 Tack för idag
Cecilia Sjölander, chef Stiftelsen Allmänna Barnhuset samt Ann Karlsson och Lotta Wall, planeringsledare FoU i Väst/Göteborgsregionens kommunalförbund


Konferensen arrangeras av Stiftelsen Allmänna Barnhuset i samarbete med FoU i Väst/Göteborgsregionens kommunalförbund.


Vill du gå på konferensen?


Kontaktperson på GR: Lotta Wall

Senast uppdaterad: 2014-11-18 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund