GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Palliativ vård och omsorg om äldre - Att möta och hantera svåra frågor

Välkommen till ett seminarium den 20 maj!

Med anledning av det nationella vårdprogramet och kunskapsstödet kring palliativ vård och omsorg anordnar FoU i Väst/GR en seminarieserie.

Seminarierna kommer att belysa olika aspekter av palliativ vård och omsorg för att uppmärksamma området och bidra till kunskapsutveckling.

Det första seminariet är inriktat på existentiella och andliga behov hos personer i palliativ vård och omsorg och på mötet mellan personal och den äldre. Seminariet tar sin utgångspunkt i de svåra frågor som kan uppstå. Hur kan jag som personal bemöta dessa frågor? Vilka frågor kan uppkomma i livets slut? Vad händer om jag inte kan svara? Hur skapas utrymme för samtal?

Medverkar gör:

  • Inger Benkel, kurator, socionom med. dr, Palliativt Centrum vid Sahlgrenska Universitetssjukhus, berättar om hur du som personal kan möta svåra frågor och existentiella behov i palliativ omvårdnad.
  • Ingbritt Borstrand, huvudhandledare, distriktssköterska ASIH teamet i väster, ger en bild av hur personalen där jobbar med att bemöta funderingar och uppmärksamma de frågor som kan behöva lyftas och samtalas om. Under seminariet ges även utrymme till reflektion och diskussion i smågrupper kring dessa frågor.

Mer information & anmälanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Senast uppdaterad: 2013-10-14 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund