GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Palliativ vård och omsorg - den sista tiden på ett boende

Välkommen till ett seminarium den 25 november.

Med anledning av det nationella vårdprogramet och kunskapsstödet kring palliativ vård och omsorg anordnar FoU i Väst/GR en seminarieserie som behandlar olika aspekter av palliativ vård och omsorg med syfte att uppmärksamma området och bidra till kunskapsspridning.

Höstens seminarium fokuserar på äldre i livets slutskede; utifrån brukarens och personalens perspektiv. Hur upplever äldre det att vårdas på ett boende under sin sista tid? Hur kan personal känna kring att vårda en annan som befinner sig nära döden? Jane Österlind belyser dessa frågor utifrån sin avhandling När livsrummet krymper.

Att utveckla sina kunskaper inom palliativ vård och omsorg kan ske på många sätt. Sara Nordenhielm presenterar det studiematerial som FoU i Väst/GR tillsammans med Palliativt centrum vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset tagit fram. Det riktar sig till undersköterskor och annan omvårdnadspersonal i äldreomsorgen som vill fördjupa sina kunskaper inom området. Dessutom berättar studiecirkelledare om sina erfarenheter av att använda materialet som utgångspunkt för kompetens- och verksamhetsutveckling.


Föreläsningar:

Livet nära döden- om att vårdas och vårda i livets slutskede på särskilt boende
Jane Österlind, leg. sjuksköterska, med. dr. vid Ersta Sköndal Högskola

Att få leva tills man dör - presentation av studiematerial kring palliativ vård och omsorg om äldre
Sara Nordenhielm, FoU i Väst/GR

» Läs merlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad: 2013-10-13 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund