GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen

Regeringens utredare deltog i ett dialogseminarium på GR tillsammans med ett 50-tal chefer, politiker med flera.

Regeringen har utsett Désirée Pethrus till särskild utredare för att se över assistensersättningen i socialförsäkringsbalken och delar av lagen om stöd och service (LSS).

Syftet med uppdraget är att skapa en långsiktigt hållbar ekonomisk utveckling
och mer träffsäkra insatser. Utredaren ska också se över att lagstiftningen främjar
jämlikhet i livsvillkor och full delaktighet i samhällslivet. Uppdraget ska senast redovisas den 1 oktober 2018.

Den 7 november besökte Désirée Pethrus och utredningens huvudsekreterare Anders Viklund GR för att delta i ett dialogseminarium tillsammans med ett 50-tal chefer, politiker med flera.


Läs mer på regeringens webbplats

  1. Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Kontaktpersoner på GR: Yvonne Witzöe och Nicholas Singleton

Senast uppdaterad: 2016-11-18 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund