GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Öppna jämförelser – stöd i strategisk utveckling

En skrift från SKL med konkreta exempel från fem olika håll i landet, däribland Göteborgsregionen.

oppna jamforelser skl

SKL vill med den här skriften ge dig som jobbar med Öppna jämförelser inspiration att utveckla det arbetet.

Öppna jämförelser är indikatorbaserade jämförelser som kan utgöra underlag för uppföljning, analys och utvecklingsarbete. Jämförelserna ska ge insyn i offentligt finansierade verkamheter samt möjliggöra jämförelser med andra kommuner och/eller jämförelser över tid.

Såhär skriver Håkan Sörman, SKL:s VD, i förordet:

Vi vill lyfta fram och synliggöra de regionala stödstrukturernas möjligheter att stötta kommunerna med Öppna jämförelser. Många kommuner efterfrågar ett mer samlat regionalt stöd för att hantera och analysera sina resultat.

Och vi vet att det alltid är bra med konkreta exempel. Här berättar fem regionala stödstrukturer om vad och hur de gjort för att stimulera kommuner och landsting att analysera sin verksamhet, lära av varandra, förbättra kvaliteten och effektivisera sitt arbete.

Du kommer att få exempel på hur man kan arbeta med den handbok i Öppna jämförelser inom socialtjänstenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som finns att ladda ner från SKL:s hemsida.

Så läs och fundera på hur du och dina kollegor kan gå vidare i ert arbete. Härma och kopiera. Det är dumt att lägga resurser på att uppfinna nya hjul när det finns sådana som redan fungerar utmärkt.

Ladda ner:


Vill du veta mer om hur FoU i Väst/GR arbetar med Öppna jämförelser?


Kontaktperson på GR: Leena Odebo

Senast uppdaterad: 2014-10-08 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund