GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Omvärldsbevakning kring välfärdsteknik och tillgängliga boendemiljöer startas av AllAgeHub

Alla behöver inte göra samma resa. Genom omvärldsbevakning och spridning av kunskap inom välfärdsteknik, tillgängliga boendemiljöer och innovation når vi snabbare till resultat.

GR-projketet AllAgeHub startar därför nu upp och faciliterar nyhetsflödet Fokus omvärld på webbplatsen allagehub.se. Flödet kommer bestå av allt från andra aktörers aktiviteter, nyheter och goda exempel som relaterar till våra och samarbetsparters intressen till omvärldsbevakning från mässor och konferenser.

Vi vill berätta om det du vill veta - tipsa oss!

Det är tillsammans med er ute i kommuner och hos våra samarbetsparter som omvärldsbevakningen blir effektiv och gör riktig nytta.

Bidra med dina nyheter, spaningar eller initiativ inom välfärdsteknik, tillgängliga boendemiljöer och innovation. Vi vill berätta om det du vill veta. Tillsammans skapar vi Fokus omvärld.

 

Senast uppdaterad: 2018-04-13 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund