GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

"(O)Likheter människor emellan – dilemman i ett föränderligt samhälle"

Reservera den 20 november för en kostnadsfri forskningskonferens om funktionshinder och åldrande.

Exempel på teman under dagen:
Anhörigstöd, personlig assistans, sexualitet, genus, rättigheter, professionellt stöd, hemtjänst

Var: 
Linnésalen, Seminariegatan 1, Göteborgs universitet

När:
20 november kl. 09:30–15:00

Arrangör:
Forskargruppen NORM, Institutionen för socialt arbete i samarbete med FoU Väst/GR


Ett fullständigt program och information om anmälan kommer inom kort.

VÄLKOMMEN!

Senast uppdaterad: 2015-06-22 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund