GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

(O)likheter människor emellan – dilemman i ett föränderligt samhälle

Här kan du se filmade föreläsningar om funktionshinder och åldrande från FoU i Västs och universitetets gemensamma konferens i november förra året.

Den 20 november 2015 arrangerade forskargruppen NORM (Normalitet, Omsorg, Rättigheter, Makt) vid Göteborgs universitet en konferens om funktionshinder och åldrande i samarbete med FoU i Väst.

Nedanstående föreläsningar från den dagen kan du nu se på konferensens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster:

 • Rätten till sexualitet - vems ansvar?
  Julia Bahner, doktorand i socialt arbete 

 • Att beskriva barns hälsa - socialtjänstens dokumentation vid barnavårdsutredningar
  Elin Hultman, lektor i socialt arbete

 • Normalitet, Kreativitet, Tolkningsföreträde
  Karin Barron, professor i socialt arbete

 • Olikheter i ålderdomens landskap. Reflektioner kring kön, rasifiering och funktionshinder
  Lina Palmqvist, doktorand i genusvetenskap

 • Att flytta till ett äldreboende - ett beslut ingen vill ta
  Maria Söderberg, lektor i socialt arbete

 • Lex Sarah-rapportering - för vems skull?
  Inger Kjellberg, lektor i socialt arbete

 • Anhöriga till personer med funktionsnedsättning - utmaningar för välfärdsstaten
  Monica Larsson, lektor i socialt arbete

 • Arbete och kärlek - om anhörigassistans för människor med funktionsnedsättning
  Elisabeth Olin, docent i socialt arbetet

 • Dilemmat att vara förälder till unga vuxna med kognitiv funktionsnedsättning
  Ann Simmeborn Fleischer, lektor i socialt arbete

 • Teoretisk Praktik och Praktisk Teori
  Karin Barron, professor i socialt arbete

 • Klient, brukare, kund eller vad? Kategoriseringars innehåll och konsekvenser
  Linda Mossberg, doktorand i socialt arbete


Vill du se föreläsningarna och ta del av annat material kring konferensen?

 1. Till konferensens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad: 2016-03-02 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund