GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Ökad sjukfrånvaro i GR under 2015

En ny kortrapport visar att sjukfrånvaron bland GR-kommunernas anställda så här långt har ökat sedan 2014.

Sedan ett tiotal år tillbaka sammanställs inom GR årligen en rapport med nyckeltal inom personalområdet, på personalchefsnätverkets initiativ. Som en nyhet i höst har den arbetsgrupp inom GR som arbetar med rapporten tagit fram en kort tertialrapport som övergripande beskriver sjukfrånvaron bland kommunernas anställda 2015 till och med augusti.

Sjukfrånvaron har ökat i samtliga de elva GR-kommuner som har haft möjlighet att ta fram uppgifter till rapporten. Rapporten beskriver också hur sjukfrånvaron ser ut efter anställningsform, hur den fördelas på kort och lång sjukskrivning samt hur den ser ut i några verksamheter och yrkesgrupper.

Tanken är att årsrapporterna framöver ska kunna kompletteras på detta vis, med korta och mer aktuella tertialrapporer. I april beräknas den större rapporten – baserad på helåret 2015 – att publiceras.

Ladda ner


Äldre rapporter


Kontaktperson på GR:Åsa Nilsson

Senast uppdaterad: 2015-12-07 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund