GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Nytt nyhetsbrev från FoU i Väst/GR

Hälsopedagog utbildar, kompetensmatchning, boendeprognoser, barns livsvillkor, psykisk ohälsa hos äldre och spelproblem. Om detta och mycket mer kan du läsa i vårt senaste nyhetsbrev!

I mars månads nyhetsbrev kan du bland annat läsa om följande:

  • Utvärdering av kompetensmatchning för att ta tillvara nyanländas kompetens.
  • Mölndals stads egen hälsopedagog utbildar chefer i hälsofrämjande ledarskap
  • Nytt jobb? GR söker vikarierande planeringsledare för äldreområdet
  • Dags att meddela intresse för idéutvecklingsprojekt i AllAgeHubs innovationsprocess
  • Nyckeltal personalhälsa 2017 – kortrapport
  • Boendeprognoser för särskilda boendeformer inom funktionshinder- och äldreomsorgsområdet
  • GR söker ny avdelningschef för arbetsmarknad och social välfärd
  • GR-kommunernas satsningar på personer som står långt från arbetsmarknaden ger utdelning

 

 

Vill du prenumerera på nyhetsbrevet?
Skicka ett mejl till fou@grkom.se så blir du prenumerant.

Senast uppdaterad: 2018-03-20 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund