GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Nytt nummer av tidskriften FOURUM

Läs bland annat om...

 • ​"Det vi gör fungerar"
 • FoU-samarbete inom arbetsmarknadsområdet
 • Sex undersköterskor bildar utvecklingsteam
 • Att stärka socionomer
 • FoU-samarbete med Gryning Vård AB
 • Nationell satsning inom funktionshinderområdet
 • Att få leva tills man dör
 • Barnets rättigheter i vårdnadstvister
 • Nordisk konferens om äldrefrågor
 • In- och utskrivningsklar patient
 • Dialog och samarbete

Ladda ner FOURUMPDF


FOURUM ges ut av FoU i Väst/GR. Tidningen distribueras till cirka 8000 prenumeranter. Att prenumerera är gratis. Skicka bara ett mejl till fou@grkom.se. Ange om du vill ha tidningen per e-post eller i pappersformat.

Senast uppdaterad: 2016-01-22 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund