GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Nytt nummer av tidskriften FOURUM!

Läs om nattfrid med hjälp av kamera, ensamkommande barns vardag, SKL:s arbete med forskning och innovation med mera.

Några av rubrikerna i det här numret:

 • Nytt Centrum för forskning och utbildning kring riskbruk, missbruk och beroende
 • Nattfrid med hjälp av kamera
 • Socialchef och doktor
 • Ensamkommande barns och ungdomars vardag
 • SKL: Forskning och innovation - en kommunal angelägenhet
 • Att arbeta mot cannabis bland ungdomar - vad fungerar?
 • Verksamhetsutveckling med hjälp av kvalitetsregister
 • "Strukturer för organisatoriskt lärande har skapats"
 • Hälsobesök för 65+
 • Från experimentlust till evidens
 • Barn- och föräldraperspektiv i missbruks- och beroendevården

» Läs FOURUMPDF

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund